kıs

kıs

Çürük kaya, sert toprak.


kıs

Cimri, pinti.


kıs

Kız


kıs için benzer kelimeler


kıs, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', şeklindedir.
kıs kelimesinin tersten yazılışı sık diziliminde gösterilir.