kısa başlı kurbağagiller

kısa başlı kurbağagiller Lat. Brachycephalidae

(Yun. brakhys: Tasa; kephale: baş) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, obruk önlüler (Procoela) alt takımından bir familya.


kısa başlı kurbağagiller için benzer kelimeler


kısa başlı kurbağagiller, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'r', 'b', 'a', 'ğ', 'a', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kısa başlı kurbağagiller kelimesinin tersten yazılışı relligağabruk ılşab asık diziliminde gösterilir.