kısa burunlu sığır biti

kısa burunlu sığır biti İng. short-nosed cattle louse

Sığırlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü, Haematopinus eurysterni.


kısa burunlu sığır biti için benzer kelimeler


kısa burunlu sığır biti, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'b', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
kısa burunlu sığır biti kelimesinin tersten yazılışı itib rığıs ulnurub asık diziliminde gösterilir.