kısa dönemli plan

kısa dönemli plan

bk. kısa vadeli plan


kısa dönemli plan için benzer kelimeler


kısa dönemli plan, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'l', 'i', ' ', 'p', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
kısa dönemli plan kelimesinin tersten yazılışı nalp ilmenöd asık diziliminde gösterilir.