kısa gecikmeli patlatma

kısa gecikmeli patlatma İng. short delay blasting

kısa gecikmeli patlatma için benzer kelimeler


kısa gecikmeli patlatma, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'g', 'e', 'c', 'i', 'k', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'p', 'a', 't', 'l', 'a', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
kısa gecikmeli patlatma kelimesinin tersten yazılışı amtaltap ilemkiceg asık diziliminde gösterilir.