kısa-parmaklı tarla kuşu

kısa-parmaklı tarla kuşu İng. short-toed lark

(Calandrella brachydactyla) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının tarlakuşugiller (Alaudidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 14 cm. Sırtı toprak rengi, karnı ak olur. Palearktik bölgenin güneyinde kumlu ovalarda yaşar.


kısa-parmaklı tarla kuşu için benzer kelimeler


kısa-parmaklı tarla kuşu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', '-', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'r', 'l', 'a', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kısa-parmaklı tarla kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk alrat ılkamrap-asık diziliminde gösterilir.