kısa-parmaklı tarlakuşu

kısa-parmaklı tarlakuşu Fr. alouette calandrelle

(zooloji)


kısa-parmaklı tarlakuşu için benzer kelimeler


kısa-parmaklı tarlakuşu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', '-', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'r', 'l', 'a', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kısa-parmaklı tarlakuşu kelimesinin tersten yazılışı uşukalrat ılkamrap-asık diziliminde gösterilir.