kısa süreli borçlanım

kısa süreli borçlanım İng. short dated loan

Hazinece çıkarılan kısa önelli borç belgiti.


kısa süreli borçlanım için benzer kelimeler


kısa süreli borçlanım, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'l', 'i', ' ', 'b', 'o', 'r', 'ç', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
kısa süreli borçlanım kelimesinin tersten yazılışı mınalçrob ilerüs asık diziliminde gösterilir.