kısa vadeli kredi

kısa vadeli kredi

bk. kısa vadeli borç


kısa vadeli kredi için benzer kelimeler


kısa vadeli kredi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'v', 'a', 'd', 'e', 'l', 'i', ' ', 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', şeklindedir.
kısa vadeli kredi kelimesinin tersten yazılışı iderk iledav asık diziliminde gösterilir.