kısaltılmış

kısaltılmış İng. abridged

İçeriğini ve anlamını yitirmeden kısa bir biçime getirilmiş (yapıt).


kısaltılmış için benzer kelimeler


kısaltılmış, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', 'l', 't', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
kısaltılmış kelimesinin tersten yazılışı şımlıtlasık diziliminde gösterilir.