kısı

kısı

Acı, sıkıntı: Yaratan, kısıda olanlara yardım eder.


kısı

bk. kısu


kısı için benzer kelimeler


kısı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kısı kelimesinin tersten yazılışı ısık diziliminde gösterilir.