kısımlık -in hali

kısımlık -in hali

bk. -in hali.


kısımlık -in hali için benzer kelimeler


kısımlık -in hali, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'ı', 'm', 'l', 'ı', 'k', ' ', '-', 'i', 'n', ' ', 'h', 'a', 'l', 'i', şeklindedir.
kısımlık -in hali kelimesinin tersten yazılışı ilah ni- kılmısık diziliminde gösterilir.