kısıtsız mallar çizelgesi

kısıtsız mallar çizelgesi İng. Free-list

Kısıtsız malları gösteren çizelge.


kısıtsız mallar çizelgesi için benzer kelimeler


kısıtsız mallar çizelgesi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 's', 'ı', 'z', ' ', 'm', 'a', 'l', 'l', 'a', 'r', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kısıtsız mallar çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleziç rallam zıstısık diziliminde gösterilir.