kısmi bölünmüş fark

kısmi bölünmüş fark İng. partial difference quotient

Çok değişkenli fonksiyonun, öteki değişkenleri sabit tutularak, bir değişkene göre bölünmüş farkları.


kısmi bölünmüş fark için benzer kelimeler


kısmi bölünmüş fark, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'n', 'm', 'ü', 'ş', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', şeklindedir.
kısmi bölünmüş fark kelimesinin tersten yazılışı kraf şümnülöb imsık diziliminde gösterilir.