kısmi denge çözümlemesi

kısmi denge çözümlemesi İng. partial equilibrium analysis

Tek bir iktisadi olay, birim ya da kesimin diğer iktisadi olay, birim ya da kesimlerden soyutlanarak incelenmesi ve denge koşullarının araştırılmasına dayanan ve A. Marshall tarafından geliştirilen yöntem.


kısmi denge çözümlemesi için benzer kelimeler


kısmi denge çözümlemesi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kısmi denge çözümlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelmüzöç egned imsık diziliminde gösterilir.