kısmi gırtlak felci

kısmi gırtlak felci İng. laryngeal hemiplegia

Atlarda, sol nervus laringeus rekurrens’in basınca bağlı dejenerasyonu sonucu, gırtlağı sol bölümünün felci ve sinir kökenli atrofisi, larengeal hemipleji, hemiplejiya larenks, kornaj, tıslak. Hayvanın nefes alıp vermesi sırasında hırıltı sesi veya boğulma benzeri belirtilere neden olur.


kısmi gırtlak felci için benzer kelimeler


kısmi gırtlak felci, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 'g', 'ı', 'r', 't', 'l', 'a', 'k', ' ', 'f', 'e', 'l', 'c', 'i', şeklindedir.
kısmi gırtlak felci kelimesinin tersten yazılışı iclef kaltrıg imsık diziliminde gösterilir.