kısmi ilgileşim katsayısı

kısmi ilgileşim katsayısı İng. partial correlation coefficient

kısmi ilgileşim katsayısı için benzer kelimeler


kısmi ilgileşim katsayısı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 'i', 'l', 'g', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kısmi ilgileşim katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak mişeligli imsık diziliminde gösterilir.