kısmi rezerv bankacılığı

kısmi rezerv bankacılığı

bk. kısmi karşılık sistemi


kısmi rezerv bankacılığı için benzer kelimeler


kısmi rezerv bankacılığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 'r', 'e', 'z', 'e', 'r', 'v', ' ', 'b', 'a', 'n', 'k', 'a', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kısmi rezerv bankacılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılıcaknab vrezer imsık diziliminde gösterilir.