kıvıl parçalamalı delme

kıvıl parçalamalı delme İng. electrical disintegration drilling

kıvıl parçalamalı delme için benzer kelimeler


kıvıl parçalamalı delme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'v', 'ı', 'l', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'l', 'm', 'e', şeklindedir.
kıvıl parçalamalı delme kelimesinin tersten yazılışı emled ılamalaçrap lıvık diziliminde gösterilir.