kıvılkesim bakırı

kıvılkesim bakırı İng. electrolytic copper

kıvılkesim bakırı için benzer kelimeler


kıvılkesim bakırı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'v', 'ı', 'l', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
kıvılkesim bakırı kelimesinin tersten yazılışı ırıkab miseklıvık diziliminde gösterilir.