kıvırcık-solungaç balığı

kıvırcık-solungaç balığı Fr. requin frangé

(zooloji)


kıvırcık-solungaç balığı İng. frilled shark

(Chlamydoselachus anguineus): Köpek-balıkları (Selachii) takımının kıvırcıksolungaçlıgiller (Chlamydoselachidae) familyasından bir balık türü. Yaşayan tek türdür. Uzunluğu 1.5 m. Atlantik ve Pasifik Okyanuslarının derinlerinde yaşar.


kıvırcık-solungaç balığı için benzer kelimeler


kıvırcık-solungaç balığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'v', 'ı', 'r', 'c', 'ı', 'k', '-', 's', 'o', 'l', 'u', 'n', 'g', 'a', 'ç', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kıvırcık-solungaç balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab çagnulos-kıcrıvık diziliminde gösterilir.