kıvırcık solungaçlıgiller

kıvırcık solungaçlıgiller İng. frilled sharks

(Yun. khlamydo: manto; selakhos: köpek balığı) Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, çift omurlular (Diplospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları saçaklı olan, kıvırcık solungaçlı balık (Chlamydoselachus anguineus) türü iyi bilinen bir familya.


kıvırcık solungaçlıgiller Lat. Chlamydoselachidae

Köpek balıklarından, solungaç yarıkları saçaklı olan, bir familya, yakalı köpek balıkları.


kıvırcık solungaçlıgiller için benzer kelimeler


kıvırcık solungaçlıgiller, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'v', 'ı', 'r', 'c', 'ı', 'k', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'n', 'g', 'a', 'ç', 'l', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kıvırcık solungaçlıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligılçagnulos kıcrıvık diziliminde gösterilir.