kıy

kıy

Hey anlamında çağırma ünlemi.


kıy

Kenar.


kıy

Kıyı, kenar, yan


kıy, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', şeklindedir.
kıy kelimesinin tersten yazılışı yık diziliminde gösterilir.