kıyemî şeyler, kıyemiyyât

kıyemî şeyler, kıyemiyyât

bk. gayr -i mislî şey.


kıyemî şeyler, kıyemiyyât için benzer kelimeler


kıyemî şeyler, kıyemiyyât, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', 'e', 'm', 'î', ' ', 'ş', 'e', 'y', 'l', 'e', 'r', ',', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'e', 'm', 'i', 'y', 'y', 'â', 't', şeklindedir.
kıyemî şeyler, kıyemiyyât kelimesinin tersten yazılışı tâyyimeyık ,relyeş îmeyık diziliminde gösterilir.