kıynah

kıynah

Ceviz içi


kıynah, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', 'n', 'a', 'h', şeklindedir.
kıynah kelimesinin tersten yazılışı hanyık diziliminde gösterilir.