kıyt

kıyt

Adi ev güvercini.


kıyt, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', 't', şeklindedir.
kıyt kelimesinin tersten yazılışı tyık diziliminde gösterilir.