kızan geliştirimi

kızan geliştirimi Fr. İnfanticulture, puériculture

kızan geliştirimi için benzer kelimeler


kızan geliştirimi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'a', 'n', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
kızan geliştirimi kelimesinin tersten yazılışı imiritşileg nazık diziliminde gösterilir.