kızık ak yuvarca

kızık ak yuvarca Fr. Leucémie aiguë. Syn. leucoblastose, lymphadénie leucémique aiguë

kızık ak yuvarca için benzer kelimeler


kızık ak yuvarca, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'k', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'c', 'a', şeklindedir.
kızık ak yuvarca kelimesinin tersten yazılışı acravuy ka kızık diziliminde gösterilir.