kızıl alın iskete

kızıl alın iskete

bk. kara iskete


kızıl alın iskete için benzer kelimeler


kızıl alın iskete, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'i', 's', 'k', 'e', 't', 'e', şeklindedir.
kızıl alın iskete kelimesinin tersten yazılışı eteksi nıla lızık diziliminde gösterilir.