kızıl başlı çekirge kuşu

kızıl başlı çekirge kuşu

bk. kızıl başlı örümcek kuşu


kızıl başlı çekirge kuşu için benzer kelimeler


kızıl başlı çekirge kuşu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'g', 'e', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kızıl başlı çekirge kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk egrikeç ılşab lızık diziliminde gösterilir.