kızıl yuvar eşitsizliği

kızıl yuvar eşitsizliği Fr. Anisométrie

kızıl yuvar eşitsizliği için benzer kelimeler


kızıl yuvar eşitsizliği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
kızıl yuvar eşitsizliği kelimesinin tersten yazılışı iğilzistişe ravuy lızık diziliminde gösterilir.