kızılaltı soğurum izgesi

kızılaltı soğurum izgesi İng. infrared absorption spectrum

Kızılaltı ışınımlar bölgesine düşen ışınımlardan kiminin, kimi özdeciklerce soğurulmasıyla oluşan izge.


kızılaltı soğurum izgesi için benzer kelimeler


kızılaltı soğurum izgesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 's', 'o', 'ğ', 'u', 'r', 'u', 'm', ' ', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kızılaltı soğurum izgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzi muruğos ıtlalızık diziliminde gösterilir.