kızılca kuyrukkakan

kızılca kuyrukkakan İng. redtailed wheatear

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, Türkiye'de Anadolu'nun güneydoğu kısmında göç esnasında görülen, taşlık yamaçlarda, kışın yarı çöl tipindeki arazide yaşayan, 14 cm kadar uzunlukta olan, böceklerle beslenen, göçmen bir tür. Al kuyrukkakan.


kızılca kuyrukkakan için benzer kelimeler


kızılca kuyrukkakan, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', 'c', 'a', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'k', 'a', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
kızılca kuyrukkakan kelimesinin tersten yazılışı nakakkuryuk aclızık diziliminde gösterilir.