kızılderili nişancılığı

kızılderili nişancılığı İng. indian shooting

Canlı hedefin çevresine oklar atarak siluet çizme.


kızılderili nişancılığı için benzer kelimeler


kızılderili nişancılığı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', 'd', 'e', 'r', 'i', 'l', 'i', ' ', 'n', 'i', 'ş', 'a', 'n', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kızılderili nişancılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılıcnaşin iliredlızık diziliminde gösterilir.