kızılkurt sancısı

kızılkurt sancısı İng. verminous aneurysm

Atlarda, genç kızılkurtların, bağırsak besleyici kan damarlarını tıkamasından ileri gelen öldürücü hastalık.


kızılkurt sancısı için benzer kelimeler


kızılkurt sancısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', 'k', 'u', 'r', 't', ' ', 's', 'a', 'n', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kızılkurt sancısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcnas truklızık diziliminde gösterilir.