kızıllırak, (kızkıldırak)

kızıllırak, (kızkıldırak)

Kızıla çalan, çil


kızıllırak, (kızkıldırak), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', 'l', 'ı', 'r', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'k', 'ı', 'z', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
kızıllırak, (kızkıldırak) kelimesinin tersten yazılışı )karıdlıkzık( ,karıllızık diziliminde gösterilir.