kızışmak

kızışmak

(nsz) 1. Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak. 2. Bitkiler, ıslaklık ve mikropların etkisi altında çürürken ısınmak: Ot balyaları kızıştı. 3. Hayvan, eş isteme zamanı gelmek, kösnümek: Aygır kızıştı. 4. mec. Zorlu, sert, kızışık bir durum almak, şiddetlenmek, artmak: “O dönem politik ortam zaten kızışmıştı.” -A. Ümit. 5. mec. Hızlanmak, hareketlenmek: “Erkekler arasında sahte kadın olup olmadığı üstüne tartışmalar kızıştı.” -L. Tekin.


kızışmak

Öfkelenmek, hırslanmak


kızışmak

Öfkelenmek, sinirlenmek.


kızışmak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kızışmak kelimesinin tersten yazılışı kamşızık diziliminde gösterilir.