kızıt

kızıt Fr. Fureur

kızıt için benzer kelimeler


kızıt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 't', şeklindedir.
kızıt kelimesinin tersten yazılışı tızık diziliminde gösterilir.