kobalt

kobalt Fr. kobalt

a. kim. Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüş renginde bir element (simgesi Co).


kobalt İng. Cobalt

Simgesi Co ,atom numarası 27, atomik kütlesi 58,93 g olan demir grubu elementi. 1733 te G.Brandt tarafından keşfedilmiştir. Metal olarak meteroitlerde bulunur. Sülfür ve arsenit olarak S meltiti ve Kobaltit de bulunur. Oksitlerinin hidrojenle indirgenmesi ile elde edilir. İki ve üç değerliklerde bulunur, pek çok renkli çift tuzlar oluşturur. İki değerlikli kobaltın bileşikleri daha sağlam olup, su bağlı hali pembe, susuz hali ise yeşildir. Kobalt alaşımlarda ve seramiklerde kullanılır.


kobalt İng. cobalt

Sert, gümüş renkli, mıknatıslı metal. A. A. 58.94, A. S. 27, Ö. A. 8.9, E. S. 1480°C.


kobalt Fr. cobalt

(kimya)


kobalt İng. cobalt

Metabolizmada yalnızca B12 vitamininin merkezî atomu olarak bulunan mineral.


kobalt için benzer kelimeler


kobalt, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'b', 'a', 'l', 't', şeklindedir.
kobalt kelimesinin tersten yazılışı tlabok diziliminde gösterilir.