koca albacak

koca albacak İng. spotted redshank

Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, yağmur kuşugiller (Charadriidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan bir tür.


koca albacak İng. spotted redshank

(Totanus fuscus) Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının yağmurkuşugiller (Charadriidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 30 cm. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrikada yaşar.


koca albacak için benzer kelimeler


koca albacak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'c', 'a', ' ', 'a', 'l', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', şeklindedir.
koca albacak kelimesinin tersten yazılışı kacabla acok diziliminde gösterilir.