kod

kod Fr. code

a. 1. Harf. 2. Şifre.


kod

Buğday ve arpa ölçmeye yarayan gaz tenekesi büyüklüğünde tahtadan yapılmış kap.


kod

İçi dar değirmen oluğu.


kod

Tahta külek, umumiyetle yirmi kiloluk bir teneke kap büyüklüğündeki tahta kap, bilhassa tahıl türü maddeler için ölçü aleti olarak kullanılır // kod külek: öte beri eşya, takım taklavat


kod İng. code

kod için benzer kelimeler


kod, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'd', şeklindedir.
kod kelimesinin tersten yazılışı dok diziliminde gösterilir.