koka

koka İsp. coca

a. (ko'ka) bit. b. 1. İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru'da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca). 2. Bu bitkinin yapraklarından çıkarılan madde.


koka

Bataklıklarda yetişen ucu sivri saz.


koka

1. Tandırda ya da saçta çocuklar için pişirilen küçük ekmek. 2. Peksimet gibi küçük ve kurutulmuş ekmek.


koka

Çocukların deynekle vurarak oynadıkları ağaçtan yapılmış, cevizden büyükçe bir top.


koka İng. coca

Erythroxylon coca bitkisinin kurumuş yaprağı kokainin bir kaynağı olan Güney Amerika fundası. Brezilya, Peru ve Bolivya'da yetişir. Yerel anestezik olarak kullanıldığı gibi yapraklarının uyarıcı ve kuvvet verici etkileri vardır.


koka

Yeniçeri komutanları ve Eflak Beylerinin giydikleri tolga biçimindeki başlık.


koka

Ağaç tespih. (*Tavşanlı -Kütahya)


koka için benzer kelimeler


koka, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'k', 'a', şeklindedir.
koka kelimesinin tersten yazılışı akok diziliminde gösterilir.