kokulu menekşe

kokulu menekşe Fr. violette odorante

(botanik)


kokulu menekşe için benzer kelimeler


kokulu menekşe, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', ' ', 'm', 'e', 'n', 'e', 'k', 'ş', 'e', şeklindedir.
kokulu menekşe kelimesinin tersten yazılışı eşkenem ulukok diziliminde gösterilir.