koltuk (filizi)

koltuk (filizi) Osm. koltuk

koltuk (filizi) için benzer kelimeler


koltuk (filizi), 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'l', 't', 'u', 'k', ' ', '(', 'f', 'i', 'l', 'i', 'z', 'i', ')', şeklindedir.
koltuk (filizi) kelimesinin tersten yazılışı )izilif( kutlok diziliminde gösterilir.