köm

köm

Ağıl, davar ahırı


köm

Çalı, çırpı, ağaç ya da çamurdan yapılmış küçük ev, yayla evi.


köm

1.bk. kom (I)-1. 2. Mandıra. 3. bk. kom (I)-2.


köm

Gübre.


köm

Çoban, sığırtmaç.


köm

Çürüyen ağaç ve kökü.


köm

1. Samanlık. 2. Davarların kışın barındığı üstü kapalı yer, ahır.


köm

Mandıra (Demirli k. / Çiçekdağı)


köm

Koyun ahırı


köm

Davar ağılı. (Akpınar *Gümüşhacıköy -Amasya)


köm için benzer kelimeler


köm, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', şeklindedir.
köm kelimesinin tersten yazılışı mök diziliminde gösterilir.