kömür alnı

kömür alnı İng. coal face

kömür alnı için benzer kelimeler


kömür alnı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', ' ', 'a', 'l', 'n', 'ı', şeklindedir.
kömür alnı kelimesinin tersten yazılışı ınla rümök diziliminde gösterilir.