kömürkalem

kömürkalem İng. charcoal

(Resim) Söğüt ağacının ince dallarının yakılmasından elde edilen ve kara renkli çizgisi olan resim gereci.


kömürkalem İng. charcoal pencil

işleyim: Desen çiziminde kullanılan bir tür kalem.


kömürkalem, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', 'k', 'a', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
kömürkalem kelimesinin tersten yazılışı melakrümök diziliminde gösterilir.