kömürleşim

kömürleşim Fr. Carbonisation

kömürleşim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
kömürleşim kelimesinin tersten yazılışı mişelrümök diziliminde gösterilir.