kömürleşme

kömürleşme

a. 1. Kömürleşmek işi. 2. jeol. Bitki kalıntılarının kömüre dönüşmesine yol açan doğal olay.


kömürleşme İng. carbonization

Bitki ya da hayvan kökenli artıkların doğal ya da yapay yollarla içerdikleri karbon oranının artması, artırılması; karbonca zenginleşme.


kömürleşme İng. carbonization
kömürleşme İng. carbonization

bk. karbonlaşma.


kömürleşme Osm. tefahhum

(jeoloji)


kömürleşme İng. carbon deposit

Yanma odalarında ya da ateşliklerin üstünde yakıtın yanması sonucu biriken kurum.


kömürleşme İng. coalification

Bitki kalıntılarının kömüre dönüşümünü sonuçlayan doğal bir olay.


kömürleşme, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
kömürleşme kelimesinin tersten yazılışı emşelrümök diziliminde gösterilir.