köngülce

köngülce Fr. Acédia

köngülce, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 'l', 'c', 'e', şeklindedir.
köngülce kelimesinin tersten yazılışı eclügnök diziliminde gösterilir.